• Het Voert 3E, Grootebroek
  • info@strijbisadvocatuur.nl
  • +31 (0)228 - 51 66 11

Algemeen

Kosten

Strijbis Advocatuur & Mediation hanteert een uurtarief van € 200,- ex BTW. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. De declaraties zijn voorzien van een urenspecificatie.

In geval van mediation zal u – indien u daarvoor in aanmerking komt – bijgestaan kunnen worden op basis van gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging). Informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rechtsbijstand.nl.

Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met eventuele verschotten en de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Verschotten zijn de kosten die Strijbis Advocatuur & Mediation bij de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de cliënt voldoet, zoals griffierecht en kosten voor de inschakeling van derden zoals deurwaarders, koeriersdiensten en het handelsregister. Verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Klachtenregeling

Klik hier voor de kantoorklachtenregeling.

Strijbis Advocatuur & Mediation is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie. Adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Strijbis Advocatuur & Mediation is afgesloten bij Aon. Adres: Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam.

Rechtsgebieden registratie

Monique Strijbis - van der Raaij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Personen- & Familierecht geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.

Bankgegevens

Knab, rekeningnummer NL71 KNAB 0255 8510 65 t.n.v. Strijbis Advocatuur & Mediation
BIC: KNABNL2H

Het kantoor beschikt niet over een derdenrekening.

BTW nummer van Strijbis Advocatuur & Mediation: NL001606758B11.

Kamer van Koophandel

Strijbis Advocatuur & Mediation is een eenmanskantoor en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 68207301.